Odstraňování nebezpečných stavů

Dne 3. 2. 2018 krátce po šesté hodině ranní. Vyjela jednotka SDH Protivín na žádost Krajsného oparačního střediska Jihočeského kraje na silnici 1/20 ve směru písek – Protivín, kde řešila hned tři události. Ve všech třech případech se jednalo o padlé nebo nebezpečně nakloněné stromy zasahující do vozovky a ohrožující tak provoz na pozemní komunikaci. Jednotka provedla rozřezání a následné odklizení všech stromů, nebezpečně zasahujících do vozovky. Z důvodu omezené průjezdnosti musela jednotka během zásahu řídit provoz na pozemních komunikacích. Poslední zásah byl ukončen krátce před osmou hodinou ranní a jednotka se poté odebrala zpět na základnu.

Comments are closed.