Kurz první pomoci pro příslušníky tísňových složek

V měsíci říjnu se členové naší jednotky zúčastnili kurzu první pomoci pro příslušníky tísňových složek. Kurz v rozsahu 40 hodin se konal v Písku. Účastníci kurzu se seznámili se základy první pomoci a vyzkoušeli si postupy při jejím poskytování. Kurz byl rozdělen do dvou částí, a to jak teoretické, tak i praktické. Na závěr kurzu museli členové projít testem a předvést naučené dovednosti. Lektory kurzu byli členové HZS, HZSP, ZZS, zdravotní sestry a členi Českého červeného kříže. Všem, kteří se podíleli na realizaci školení, bychom chtěli ještě jednou poděkovat za kurz, jenž byl pro naši jednotku zajímavým přínosem nových zkušeností.

Photo zdroj : Petra Kosová

Comments are closed.