Padlý stom na nákladním automobilu (pivovar)

Dne 9. 3. 2019 krátce po jedenácté hodině večerní vyhlásilo Krajské operační středisko Jihočeského kraje poplach jednotce SDH Protivín. Během výjezdu bylo jednotce oznámeno, že se jedná o padlý strom v areálu Pivovaru Platan. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o strom, který se vlivem silného větru vyvrátil a spadl na zaparkovaný nákladní automobil. Při pádu stromu navíc došlo k částečnému stržení kabelů, které napájely venkovní osvětlení. Jednotka nejprve provedla odpojení el. produ a poté po dohodě s Policií ČR se pustila do odstranění padlého stromu. Během zásahu jednotka osvětlila místo události přenosným halogenovým stojanovým světlem z CAS 25 karosa. Po ukončení zásahu a dohodě s operačním střediskem se jednotka vrátila zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Padlý stom na nákladním automobilu (pivovar)


Odstranění nebezpečných látek

Dne 14. 2. 2019 krátce po třetí hodině odpolední vyjížděla naše jednotka na žádost Krajského operačního střediska Jihočeského kraje k obci Skály. Jednotka byla během výjezdu informována, že se jedná o únik oleje z pracovního stroje na pozemní komunikaci. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a následně se pustila do odstraňování oleje z vozovky. Během zásahu jednotka řídila provoz na pozemní komunikaci. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odstranění nebezpečných látek


Dopravní nehoda autobusu a nákladního automobilu

Dne 14. 2. 2019 před sedmou hodinou ranní vyjela naše jednotka na žádost Krajského operčního střediska Jihočeského kraje k dopravní nehodě na silnici 1/20 u Protivína. Jednalo se o střet autobusu s nákladním vozidlem. Naše jednotka se na místě události podílela společně s HZS Vodňany na odklízení následků dopravní nehody. Na místě dále zasahovala policie České republiky a zdravotnická záchranná spužba Písek. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní nehoda autobusu a nákladního automobilu


Odstraňování nebezpečných stavů

Dne 3. 2. 2018 krátce po šesté hodině ranní. Vyjela jednotka SDH Protivín na žádost Krajsného oparačního střediska Jihočeského kraje na silnici 1/20 ve směru písek – Protivín, kde řešila hned tři události. Ve všech třech případech se jednalo o padlé nebo nebezpečně nakloněné stromy zasahující do vozovky a ohrožující tak provoz na pozemní komunikaci. Jednotka provedla rozřezání a následné odklizení všech stromů, nebezpečně zasahujících do vozovky. Z důvodu omezené průjezdnosti musela jednotka během zásahu řídit provoz na pozemních komunikacích. Poslední zásah byl ukončen krátce před osmou hodinou ranní a jednotka se poté odebrala zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odstraňování nebezpečných stavů


Asistence při 16. Protivínském novoročním ohňostroji

Dne 1. 1. 2019 vyjela jednotka se všemi třemi CAS k asistenci na 16. protivínském ohňostroji. Jednotka prováděla zátarasy, řídila provoz na pozemních komunikacích, označovala nebezpečné oblasti odpalu ohňostroje, zamezovala vstup lidí do nebezpečných oblastí odpalu a dále dohlížela na místa dopadu žhavých částí z ohňostroje. Na místě dále zasahovaly HZS Písek, Policií ČR, obecní policií a okolní sbory. Po odpálení ohňostroje provedla jednotka průzkum u odpalovacích stanovišť, aby se přesvědčila, zda nehrozí nebezpečí požáru a po ukončení činnosti se jednotka vrátila zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asistence při 16. Protivínském novoročním ohňostroji


Požár zaparkovaného automobilu

Dne 1. 1. 2019 krátce po páté hodině ranní vyjížděla jednotka na žádost Krajského operačního střediska Jihočeského kraje s CAS 25 KAROSA a CAS 30 T815-7 Tatra k požáru automobilu do obce Skály u Protivína. Po příjezdu na místo události bylo vozidlo již v plném rozsahu hoření. Jednotka provedla průzkum a dále pomocí vysokotlakého proudu ochlazení blízko stojícího dodávkového automobilu. Poté zahájila hašení hořícího vozu. Po uhašení požáru byl vrak zkontrolován pomocí termokamery a místa s vysokou teplotou byla ještě ochlazena vodou. Zásah musel být veden v dýchací technice. Místo události jednotka osvětlila z CAS 30 pomocí automobilového osvětlovacího stožáru. Po ukončení zásahu doplnila jednotka vodu do cisterny a vrátila se zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár zaparkovaného automobilu


spolupráce IZS – transport pacienta

Dne 31. 12. 2018 krátce před pátou hodinou odpolední vyjela naše jednotka k technické pomoci za obec Nová ves u Protivína. Jednalo se o pomoc zdravotnické záchranné službě s transportem pacienta do sanitního vozu. Jednotka asistovala při ošetření pacienta. Poté byl pacient přenesen k vozu ZZS. Po dohodě s posádkou ZZS a PČR jednotka svou činnost na místě zásahu ukončila a vrátila se zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem spolupráce IZS – transport pacienta


Kurz první pomoci pro příslušníky tísňových složek

V měsíci říjnu se členové naší jednotky zúčastnili kurzu první pomoci pro příslušníky tísňových složek. Kurz v rozsahu 40 hodin se konal v Písku. Účastníci kurzu se seznámili se základy první pomoci a vyzkoušeli si postupy při jejím poskytování. Kurz byl rozdělen do dvou částí, a to jak teoretické, tak i praktické. Na závěr kurzu museli členové projít testem a předvést naučené dovednosti. Lektory kurzu byli členové HZS, HZSP, ZZS, zdravotní sestry a členi Českého červeného kříže. Všem, kteří se podíleli na realizaci školení, bychom chtěli ještě jednou poděkovat za kurz, jenž byl pro naši jednotku zajímavým přínosem nových zkušeností.

Photo zdroj : Petra Kosová

Rubrika Výcvik - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kurz první pomoci pro příslušníky tísňových složek


Požár kotelny rodinného domu

Dne 1. 11. 2018 vyjela naše jednotka krátce před sedmou hodinou večerní na žádost Krajského operačního střediska Jihočeského kraje k požáru do obce Chvaletice. Po příjezdu provedla jednotka průzkum. Bylo zjištěno, že se jedná o požár v kotelně rodinného domu. Jednotka provedla odpojení domu od elektřiny a následně zahájila hasební práce. Z důvodu zakouření prostoru musel být zásah veden v dýchací technice. Po příjezdu jednotek HZS Vodňany a HZS Písek se dále členové jednotky podíleli na vynášení materiálu zasaženého požárem a odvětrávání zakouřeného prostoru. Na místo události naše jednotka vyjížděla s CAS 25 Karosa a CAS 30 Tatra. Po ukončení zásahu jednotka provedla doplnění vody do CAS a vrátila se zpět na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár kotelny rodinného domu


Požár střechy garáží – Skály

Dne 9. 10. 2018 vyjela JSDH Protivín na žádost Krajského operačního střediska Jihočeského kraje k ohlášenému požáru střechy dvou garáží do obce Skály. Jednota vyjížděla všemi CAS. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum, při kterém bylo zjištěno, že objekt je již silně zakouřen, a proto musel být zásah veden v dýchací technice. Jednotka provedla natažení dvou proudů, přičemž jedním proudem zahájila hašení požáru a druhým obranu, aby se požár nepřemístil na přilehlý rodinný dům. Za pomoci CAS 30 Tatra 815-7 provedla jednotka osvětlení objektu a doplňování vody do CAS 25 Karosa. Vozidlo CAS 32 Tatra 148 bylo na místě události ponecháno jako záloha. Jednotka dále prováděla rozebírání střešní konstrukce a vynášení izolace zasažené požárem. Dále hasiči prováděli vynášení nezasaženého materiálu z prostoru garáží. Jednotka na místě spolupracovala s HZS Vodňany, Písek a SDH Skály. Po ukončení zásahu a dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpátky na základnu.

Rubrika zásahy - vložil Lukáš Dolejší. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár střechy garáží – Skály