Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 9.6.2022