Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 10.3.2022