Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: restaurace – sportovní areál
Doba konání: 29. června 2021 (úterý) od 18:00 hodin
Navržený program:
1. Smlouva o úvěru reg.č. 99030144586 na financování investičních akcí města
a) Výměna oken v Základní škole Protivín
b) Rekonstrukce ZŠ – zateplení dvorního přístavku, řešení vnějšího prostranství
c) Stavební úpravy spojovací chodby, modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín
2. Smlouva o úvěru reg.č. 99030144517 na financování investičních akcí města
a) Předfinancování dotace a spolufinancování projektu:
Rekonstrukce místní komunikace Oborská Protivín
b) Obnova vodovodu a kanalizace

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín