Informace k návratu I. stupně do školy

Od 25. 05 je umožněn návrat žáků I. stupně do školy za těchto podmínek:
Do 18. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě je povinen doručit do kanceláře školy "Čestné prohlášení" (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem). Ke stažení zde: Čestné prohlášení
Formulář "Čestného prohlášení" je k dispozici i ve složce na nástěnce u hlavního vchodu školy.
Organizace ve škole je následující:
Nahlášené děti jsou zařazeny na dopolední výuku do školních skupin. Žáka nelze zařadit do školní skupiny dle nařízení MŠMT později než k 25. 05. 2020 . Tyto skupiny jsou neměnné do 30. 06. 2020.
Rozvrh hodin od 25. 05. bude upřesněn podle zájmu o výuku po 18. 05. Pro ostatní pokračuje distanční výuka.
Ranní družina není na základě nařízení MŠMT otevřena. Odpolední neměnné školní skupiny začínají svou činnost po ukončení dopolední výuky, ale provoz je max. do 16:00 hod. Odpolední zájmová činnost nahrazuje tradiční třídy družiny jen 1. – 3. ročníku.
Školní jídelna je od 25. 05. otevřena jen pro žáky, kteří jsou přihlášeni k výuce.