Provoz úřadu od pondělí 20. dubna 2020

Městský úřad Protivín sděluje, že od pondělí 20. dubna 2020 budou úřední dny a hodiny v původním rozsahu tj.:
pondělí a středa 6.30 -11.30 12.00 – 17.00
pátek 6.30 -11.30 12.00 - 13.00
Podatelna na MěÚ Masarykovo nám. čp. 128 bude pro příjem písemností otevřena každý den i mimo úřední dny. Od pondělí 20. dubna 2020 se též na všech k tomu určených pracovištích MěÚ obnovují platby v hotovosti a platebními terminály.
Zdůrazňujeme, že je třeba dodržovat přísná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru (dodržování doporučených rozestupů mezi osobami, používat ochranné prostředky obličeje a rukou).
Žádáme občany o upřednostnění písemné, elektronické nebo telefonické komunikace. Děkujeme za zodpovědný přístup a ohleduplnost.

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín