Upozornění ZŠ Protivín

Po dobu trvání mimořádné situace má kancelář školy ÚŘEDNÍ HODINY VŽDY VE STŘEDU OD 8,00 DO 12,00.
V tuto dobu vydáváme zápisové lístky pro žáky 9. ročníku, formuláře - ošetřovné pro rodiče dětí do 10let, učebnice, které si děti před prázdninami nechaly ve škole. Úkoly pro žáky budou v průběhu pondělí 16. března 2020 uveřejněny na webových stránkách školy (stačí zadat do vyhledávače heslo Základní škola Protivín). V záhlaví ve složce Předměty po rozkliknutí najdete I. stupeň a II. stupeň po ročnících nebo po předmětech zadání domácí práce s udáním data, od kterého je má žák splnit. Žádáme rodiče o součinnost při domácí výuce.
INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy. Přihlášeny budou předběžně od úterý 14. 4. 2020 .
V Protivíně dne 16. 03. 2020
Za vedení školy Tamara Vojtěchová