Omezení chodu úřadu

V návaznosti na usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření Městský úřad Protivín sděluje, že počínaje dnem 16. března 2020 bude omezen chod všech odborů MěÚ Protivín a organizačních složek města Protivín a to takto:
V provozu bude pouze podatelna na radnici (Masarykovo náměstí 128, Protivín) ve dnech pondělí, středa a pátek od 7.00 hod. do 10.00 hod.
Toto omezení potrvá zatím do 24. března 2020.
Neodkladné záležitosti je možné vyřídit, resp. informace získat na tel. číslech, příp. e-mailových adresách, uvedených pro jednotlivé odbory a organizační složky na www.muprotivin.cz.

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín