Bezhotovostní platby

MÚ Protivín v souvislosti s možnou koronavirovou nákazou s okamžitou platností zastavuje veškeré platby v hotovosti a platebními terminály na všech pracovištích městského úřadu.
Platby je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet, přičemž údaje k převodu na jednotlivé účty je nutno zjistit telefonicky na tel. číslech: 382 203 359, 382 202 348, 382 203 347 (poplatky, místní poplatky), 382 203 358 (bytové záležitosti).
 
Děkujeme za pochopení.
V Protivíně dne 13. března 2020

Ing. Miloslav Koza, Tajemník MěÚ Protivín