Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 24. ZÁŘÍ 2019 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ
- složení slibu nového člena zastupitelstva města
- volba člena rady města
KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 1160/9 v kú Chvaletice u Protivína
2.2. Prodej pozemku p. č. 959 v kú Protivín
2.3. Prodej plynárenského zařízení v Záboří a Myšenci
2.4. Rekonstrukce sportovní haly Protivín
2.5. Smlouva o úvěru na financování rekonstrukce sportovní haly
2.6. Prodej cenných papírů města vedených u ČSOB
2.7. Rozpočtové opatření ZM č. 2/2019
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Kontrola výkonu samostatné působnosti – přijatá opatření
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín