Projekt Zodolnění požární zbrojnice

Projekt „Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín" je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy hasičské stanice JSDHO Protivín, které povedou ke zvýšení odolnosti objektu a s tím související lepší připravenost jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

IROP CZ RO B C RGB