Platba poplatku za odpady 2019

Platba poplatku za odpady pro rok 2019 bude zahájena jako každý rok v měsíci únoru. Poplatek je možné opět platit jednorázovou platbou do 31.března, nebo ve dvou stejných splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce září. Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč za osobu a je možné ho uhradit i bezhotovostně, platební kartou.

Výběr bude prováděn opět ve stejných dnech a hodinách:
 pondělí  7,00 – 11,00  12,00 – 17,00
 úterý  7,00 – 11,00  12,00 – 14,30
 středa  7,00 – 11,00  12,00 – 14,30

Poplatek je možné rovněž zaplatit převodem z účtu, nutná je však předchozí domluva v kanceláři technických služeb.
Pokladna finančního odboru, Masarykovo náměstí 21, má úřední hodiny ve středu do 17 hodin.