Upozornění - Rekonstrukce Jiráskova ulice

Dne 12., 13., a 14. prosince bude dokončována pokládka asfaltových povrchů Jiráskova ulice. Občany bydlící v sídlišti „Rafanda" žádáme, aby respektovali posuny stavby při organizování dopravy.
Dne 13. a 14.12. bude znemožněn příjezd do Švermovy ulice a k nádraží. Bude potřeba použít objízdnou trasu.