Výluka ČD

Ve dnech 18. - 28.6. 2018 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo190 v úsecích Číčenice - Horažďovice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)