Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání I. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Restaurace v areálu Fotbalového hřiště Protivín
Doba konání: 24. ledna 2018 (STŘEDA) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) Zahájení
2) Smlouva o společnosti (spolupráci) ve věci zajištění výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín – III. etapa" mezi městem Protivín a Jihočeským krajem
3) Závěr

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín