Platba poplatku za odpady 2018

Platba poplatku za odpady pro rok 2018 bude zahájena v měsíci únoru. Poplatek je možné jako každý rok platit jednorázovou platbou do 31.března, nebo ve dvou stejných splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce září.
Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč za osobu a je možné ho uhradit i bezhotovostně, platební kartou.

Výběr bude prováděn opět ve stejných dnech a hodinách:
pondělí  7,00 – 11,00 12,00 – 17,00
úterý     7,00 – 11,00 12,00 – 14,30
středa   7,00 – 11,00 12,00 – 14,30

Poplatek je možné zaplatit také v centrální pokladně finančního odboru, Masarykovo náměstí 21. Tato pokladna má ve středu úřední hodiny do 17 hodin.