Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání V. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Restaurace v areálu Fotbalového hřiště Protivín
Doba konání: 19. 12. 2017 (úterý) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) Zahájení
2) Finanční a majetkové záležitosti – ROZPOČET 2018
3) Různé, diskuze a návrh usnesení
4) Závěr

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín