Upozornění pro občany

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy pracovnice Městského úřadu Protivín jsou zapisovatelkami okrskových volebních komisí, bude Městský úřad Protivín v pátek dne 20. října 2017 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín