Upozornění pro občany - přístup k MěKS

Vzhledem k rekonstrukci Mírové ulice je nutné pro pěší přístup do kulturního střediska Protivín a kina využívat cestu z Masarykova náměstí směrem k pivovaru. Poté projít platanovou alejí a po chodníku k budově. Parkování aut je optimální rovněž na Masarykově náměstí.
Děkujeme za pochopení