Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání III. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Restaurace v areálu Fotbalového hřiště Protivín
Doba konání: 29. červen 2017 (čtvrtek) od 18:00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení
2) Finanční a majetkové záležitosti
3) Územní plán Protivín – změna č. 1
4) Různé, diskuze a návrh usnesení
5) Závěr

Jaromír Hlaváč, starosta města