Dočasně zrušená zastávka

Dočasně zrušená zastávka: „Protivín,rozc.k nádr."
Termín dočasného zrušení zastávky: 6.6. – 31.12. 2017
Dotčené spoje: linka č.360005spoj č.43,44, linka č.360022spoj č.3,5,17,26, linka č.360023 spoj č.1,4, linka č.380550spoj č.1,5,10,13,14,15,17,20,21,23,29,37,39,40,46. Ostatní linky a spoje budou obsluhovány dle platných jízdních řádů, pouze se změnou trasy ve vedení linek a spojů.
Náhradní zastávka: bez náhrady
Důvod dočasného zrušení zastávky: Rekonstrukce silnice III/1404 Protivín-průtah
Kontakt na odpovědnou osobu: Ing.Jan Hesoun-stavbyvedoucí, tel: 602 774 418