Zahájení „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín"

Oznamujeme občanům a vlastníkům nemovitostí v Mírové ulici, podnikatelům a firmám sídlící v Mírové ulici, že od 5.6.2017 bude zahájena stavba I. etapa „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín" v úseku od Masarykova náměstí (od prodejny řeznictví) až po služebnu Policie ČR. Dokončení tohoto úseku se předpokládá do konce října 2017. V této době bude ulice uzavřena a bude umožněn pouze omezený pěší provoz. Z tohoto důvodu je nutné vyvézt osobní vozidla mimo uzavřený úsek.

Městský úřad Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP, Ing. Fialová Jaroslava