Upozornění pro občany

Projekt "Obec občanům" (www.protivin.obecobcanum.cz) probíhající v současné době formou rozesílání letáků, je akcí soukromé společnosti a není nijak podporovám Městem Protivín, resp. Městským úřadem Protivín.