Výluka ČD

V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás informujeme, že v období od 1.-2.3., 6.-7.3., 8.-9.3. a 21.3. 2017 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 200v úsecích Písek - Protivín (1.-2.3.), Čimelice - Čížová (6.-7.3.), Březnice - Mirovice (8.-9.3.) a Putim - Ražice (21.3.). Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Městský úřad Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP