Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání I. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Restaurace v areálu Fotbalového hřiště Protivín
Doba konání: 30. ledna 2017 (pondělí) od 18:00 hodin

Navržený program:
Smlouva o společnosti ve věci zajištění výběrového řízení „podlimitní zakázka" na stavbu „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín" mezi městem Protivín a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín