Vánoční posezení v DPS

Dne 06.12.2016 se v odpoledních hodinách v klubovně Domu zvláštního určení na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři. Program s pásmem vánočních říkadel připravily s dětmi z I. mateřské školy v Protivíně učitelky paní Pavla Sajtlová a paní Eva Cimburová.
Pěvecký sbor ZŠ Protivín pod vedením paní učitelky Lenky Přástkové a doprovodu pana učitele Michala Nováka zazpíval a děvčata seniorům předala malý dárek v podobě vlastnoručně upečeného vánočního cukroví.