Upozornění pro občany

Z důvodu konání voleb do zastupitelstev krajů, kdy pracovnice Městského úřadu Protivín jsou zapisovatelkami okrskových volebních komisí, bude Městský úřad Protivín v pátek dne 7. října 2016 od 10.00 hod. uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Ing. Miloslav Koza, Tajemník MěÚ Protivín