Výluka železniční přepravy ve dnech 26. - 31. 5. a 10. 6. 2016

V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb Vás informujeme, že ve dnech 26.- 31. 5. a 10. 6. 2016 proběhne v různých úsecích výluka železniční přepravy na trati číslo 190 - České Budějovice - Plzeň. Dne 26. a 27. 5. bude výluka v úseku Ražice - Strakonice, dne 30. - 31. 5. v úseku Číčenice - Protivín a dne 10. 6. v úseku Protivín - Ražice Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.