Výluka ČD

Ve dnech 6.-8.4. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 190 v úsecích Ražice – Čejetice (6.-7.4.) a Ražice - Protivín (8.4.). Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.