Upozornění - odbor výstavby

Odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ v Protivíně je od 1. dubna 2016 přemístěn do čp. 21 Masarykovo náměstí Protivín.