Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání II. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337 (kinosál)
Doba konání: 24. března. 2016 (čtvrtek) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Finanční záležitosti
5) Různé, diskuze a návrh usnesení
6) Závěr
 
Jaromír Hlaváč, starosta města