UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY obce Maletice

Od 5.1.2016 bude v intravilánu obce (zastavěná část) probíhat zaměření polohopisu (rohu budov) pro účely přepočtu a převodu digitální mapy do jednotného trigonometrického systému katastrálních map. Upozorňujeme tímto občany, že se po obci budou v měsíci lednu pohybovat pracovníci Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Tito pracovníci se budou případně legitimovat příslušnými průkazkami. Děkujeme za pochopení
Dana Tomšovicová, správa majetku