Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech 19.7. 2015 od 24,00 do 26. 7. 2015 do 24,00 hodin bude z důvodu konání tradiční Protivínské pouti přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice Komenského – u sportovní haly.
FO správa majetku, L. Štěpánová