dotace z FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE

Město Protivín děkuje za poskytnutou dotaci z FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE (FSEU) na nápravu povodňových škod z června 2013.
Jedná se o : opravu místní komunikace Milenovice ke mlýnu
                    opravu místní komunikace Zelená Hora – Bor
                    opravu části obtokové stoky Protivín
Poskytnutá  dotace byla ve výši 2176.878,- Kč, což činí 85%  celkového nákladu na opravu ve výši 2561.030,- Kč.

eu