Platba poplatku za odpady

Stejně jako v loňském roce bude platba poplatku za odpady pro rok 2015 zahájena v měsíci únoru. Poplatek je možné jako každý rok platit jednou platbou do 31.března, nebo ve dvou stejných splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce září. Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč.
Výběr poplatku bude prováděn opět ve stejných dnech a hodinách:
pondělí  7,00 – 11,00 12,00 – 17,00
úterý     7,00 – 11,00 12,00 – 14,30
středa    7,00 – 11,00 12,00 – 14,30