pozvánka na zasedání zastupitelstva

Podle § 92 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, svolává starosta města veřejné zasedání Zastupitelstva města Protivín na úterý 16. prosince 2014 od 18,00 hod. do kinosálu Městského kulturního střediska Protivín.
PROGRAM
* Kontrola usnesení
* Finanční a majetkové záležitosti – rozpočet města na rok 2015
* Různé, diskuze a návrh usnesení
* Závěr jednání

Jaromír Hlaváč, starosta města