Usnesení zastupitelstva

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Protivín konaného dne 4. listopadu 2014.
Zastupitelstvo města Protivín zvolilo
a) do funkce starosty města HLAVÁČ JAROMÍR
b) do funkce místostarosty města KŘIŠŤÁLOVÁ VĚRA
c) za členy rady města
ŘEHOŘ JAROSLAV
ZOUBKOVÁ DANA
ŠUPITAR VÁCLAV
POLANSKÝ DAVID
VLACHOVÁ HELENA
ustavilo, že dlouhodobě pro výkon starosty města bude uvolněn (starosta) p. HLAVÁČ JAROMÍR a pro výkon místostarosty města p. KŘIŠŤÁLOVÁ VĚRA – neuvolněná funkce (místostarosta)