Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Podle § 91 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, svolává starosta města veřejné USTAVUJÍCÍ zasedání Zastupitelstva města Protivín na úterý 4. listopadu 2014 od 18,00 hod. do kinosálu Městského kulturního střediska Protivín
 
PROGRAM:
* volba starosty města
* volba místostarosty města
* volba členů rady města

Jaromír Hlaváč, starosta města