Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech 29.8. 2014 od 12,00 do 30.8.2014 do 24,00 hodin bude z důvodu konání městských slavností protivínských přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice Komenského – u sportovní haly.
Ludmila Štěpánová - FO správa majetku