Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PROTIVÍN - KINOSÁL
Doba konání: 26. BŘEZNA 2019 (ÚTERÝ)  18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR

Jaromír Hlaváč, starosta města


Oznámení ČEVAK

Ve čtvrtek 14. března 2019 bude přerušena v obci Myšenec dodávka pitné vody od 8.00 hodin do 15.00 hodin.


Předběžný hydrogeologický průzkum

V rámci předběžného hydrogeologického průzkumu, zpracovávaného v souvislosti s plánovaným rozšířením silnice I/20 Protivín-Vodňany, se bude v oblasti Protivína provádět pasportizaci studní (měření hladiny podzemní vody a hloubky studny). Studny budou zaneseny do dokumentace průzkumu a bude vyhodnoceno jejich případně možné ovlivnění plánovanou stavbou.


Uzavření Infocentra

Infocentrum města Protivín bude ve dnech od 4.3. do 7.3.2019 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.


Finanční úřad na MÚ

Městský úřad Protivín sděluje, že v termínech 6. března a 20. března 2019, vždy od 11.00 do 16.00 hodin, budou v zasedací místnosti radnice MěÚ Protivín (Masarykovo náměstí 128, 2. patro) k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územního pracoviště v Písku, za účelem konzultací a výběru daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
Podrobnější informace viz „Tisková zpráva – Finanční správa opět vyrazí do terénu".

Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín