Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády - zákaz volného pohybu osob na území celé ČR (PDF, do nového okna)
Nařízení vlády - omezení provozu pracovišť orgánů veřejné moci a správních orgánů (PDF, do nového okna)
Nařízení vlády - výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje (PDF, do nového okna)
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky (PDF, do nového okna)