Usneseni z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.listopadu 2018 (PDF, do nového okna)