Kontaktní formulář

Přemístění autobusové zastávky

Autobusová zastávka na Masarykově náměstí bude ve dnech 27.7.2018 od 20.00 hod. do 29.7.2018 do 24.00 hod.
přemístěna do ulice Komenského - u sportovní haly – z důvodu konání Protivínské pouti.