Kontaktní formulář

Otevření MŠ Krč

Mateřská škola Krč zahájí provoz ve středu 24.června 2020. V Protivíně 22.06.2020

Šárka Šťastná, ředitelka školy

Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 9. června 2020 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Smlouva o úvěru na financování akce „Financování investičních akcí zahrnutých do rozpočtu města Protivína na rok 2020 konkrétně investic
- Komunikace Myšenec – Chalupecká
- KD Protivín – dodávka montáž křesel (kinosál)
- Rekonstrukce ZŠ Protivín
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Projekt „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku" – pasporty infrastruktury obcí
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín

Provoz MěKS Protivín

Městská knihovna Protivín bude od 1. června 2020 opět v běžném provozu. Kino Protivín je  do odvolání uzavřeno z důvodu rekonstrukce sálu. Obnovení předprodeje vstupenek od 1. června.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Otevření mateřských škol

1. Mateřská škola Protivín a 2. Mateřská zahájí provoz v pondělí 11. května 2020. Mateřská škola Krč je nadále uzavřena do odvolání.
V Protivíně 05.05.2020
Za vedení škol Ivana Lacinová, Šárka Šťastná