Kontaktní formulář

Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PROTIVÍN - KINOSÁL
Doba konání: 26. BŘEZNA 2019 (ÚTERÝ)  18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR

Jaromír Hlaváč, starosta města


Oznámení ČEVAK

Ve čtvrtek 14. března 2019 bude přerušena v obci Myšenec dodávka pitné vody od 8.00 hodin do 15.00 hodin.


Uzavření Infocentra

Infocentrum města Protivín bude ve dnech od 4.3. do 7.3.2019 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.


Předběžný hydrogeologický průzkum

V rámci předběžného hydrogeologického průzkumu, zpracovávaného v souvislosti s plánovaným rozšířením silnice I/20 Protivín-Vodňany, se bude v oblasti Protivína provádět pasportizaci studní (měření hladiny podzemní vody a hloubky studny). Studny budou zaneseny do dokumentace průzkumu a bude vyhodnoceno jejich případně možné ovlivnění plánovanou stavbou.


Finanční úřad na MÚ

Městský úřad Protivín sděluje, že v termínech 6. března a 20. března 2019, vždy od 11.00 do 16.00 hodin, budou v zasedací místnosti radnice MěÚ Protivín (Masarykovo náměstí 128, 2. patro) k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územního pracoviště v Písku, za účelem konzultací a výběru daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
Podrobnější informace viz „Tisková zpráva – Finanční správa opět vyrazí do terénu".

Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín